Data za rok 2012 a 2013 nejsou k dispozici nebo nejsou kompletní z důvodu migrace MPSV na nový informační portál.
Ministerstvo vnitra Eurostat