Srovnání imisních limitů ČR a doporučení WHO pro nejvýznamnější škodliviny v ovzduší

PolutantDoba průměrováníHodnota limitu ČR* [μg/m3]Povolený počet překročení za rok*Směrnice WHO** [μg/m3]
SO224 hod125320
 1 hod35024-
 10 min--500
NO2rok40040
 1 hod20018200
O38 hod12025100
PM10rok40020
 24 hod503550
PM2,5rok25010
 24 hod--25
BaProk1 [ng/m3]0-***
souhlasí s EU, ta však uvádí navíc: PM2,5 3letý průměr 20 μg/m3 + od roku 2020 roční průměr 20 μg/m3 WHO neudává žádný povolený počet překročení BaP je karcinogenní, nelze proto stanovit bezpečnou úroveň látky
WHO, ČHMÚ