Rozdělení podle vzdělání v krajích a podle jednotlivých profesí

30+ 26+ 25+ 24+ 23+ Průměrná mzda v tis.