Šance na dostudování českých VŠ (počet zapsaných/počet absolventů)

Vysoká škola Bakalařské
studium
Magisterské
studium
Navazujicí
Mgr. studium
Doktorské
studium
Celková
úspěšnost
Univerzita Karlova v Praze55.0 %63.5 %68.0 %43.6 %58.8 %
1. lékařská fakulta63.6 %59.9 %71.2 %38.3 %57.7 %
3. lékařská fakulta80.4 %62.0 %38.5 %66.1 %
2. lékařská fakulta82.8 %78.9 %83.3 %41.3 %73.1 %
Lékařská fakulta v Plzni75.8 %44.9 %73.2 %
Lékařská fakulta v Hradci Králové81.8 %72.5 %46.4 %70.0 %
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové43.5 %71.3 %89.6 %71.0 %66.2 %
Filozofická fakulta56.1 %47.7 %56.8 %42.2 %52.4 %
Právnická fakulta76.7 %47.9 %73.0 %
Fakulta sociálních věd80.0 %72.7 %27.8 %71.4 %
Fakulta humanitních studií27.2 %65.0 %32.5 %38.3 %
Katolická teologická fakulta43.0 %33.3 %62.9 %33.8 %46.7 %
Evangelická teologická fakulta37.7 %26.3 %39.5 %40.5 %36.4 %
Husitská teologická fakulta47.7 %40.9 %56.2 %53.7 %48.2 %
Přírodovědecká fakulta64.5 %9.9 %83.9 %52.1 %67.9 %
Matematicko-fyzikální fakulta35.6 %8.6 %72.4 %48.3 %45.1 %
Pedagogická fakulta64.2 %82.9 %57.9 %43.5 %65.3 %
Fakulta tělesné výchovy a sportu57.6 %30.5 %61.9 %37.3 %54.2 %
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích56.3 %51.6 %77.0 %38.2 %58.9 %
Zdravotně sociální fakulta70.1 %80.4 %27.9 %70.9 %
Filozofická fakulta60.6 %75.7 %39.0 %64.0 %
Zemědělská fakulta37.4 %40.9 %82.4 %33.3 %44.3 %
Teologická fakulta62.3 %62.4 %61.3 %17.0 %60.9 %
Přírodovědecká fakulta44.9 %94.4 %51.4 %56.3 %
Pedagogická fakulta61.8 %54.6 %59.0 %20.0 %59.1 %
Ekonomická fakulta53.3 %77.8 %36.9 %61.4 %
Fakulta rybářství a ochrany vod57.6 %89.1 %72.7 %
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem46.5 %56.8 %70.5 %19.8 %50.6 %
Filozofická fakulta39.0 %49.7 %7.4 %40.6 %
Fakulta výrobních technologií a managementu17.2 %69.2 %25.7 %25.4 %
Pedagogická fakulta53.9 %57.0 %58.9 %26.4 %54.9 %
Přírodovědecká fakulta26.9 %63.0 %18.2 %30.9 %
Fakulta sociálně ekonomická63.4 %82.7 %67.9 %
Fakulta životního prostředí28.4 %72.9 %0.0 %34.4 %
Fakulta umění a designu80.4 %78.4 %15.6 %76.6 %
Masarykova univerzita50.1 %55.9 %70.9 %41.7 %56.2 %
Lékařská fakulta74.0 %64.8 %88.2 %47.4 %67.5 %
Filozofická fakulta45.7 %47.3 %66.0 %31.7 %51.4 %
Právnická fakulta62.1 %63.5 %94.9 %43.8 %63.4 %
Fakulta sociálních studií60.6 %68.3 %37.2 %62.8 %
Přírodovědecká fakulta51.6 %5.1 %84.4 %49.5 %59.7 %
Fakulta informatiky42.1 %63.3 %32.1 %48.8 %
Pedagogická fakulta55.2 %38.2 %80.4 %40.8 %60.7 %
Fakulta sportovních studií73.6 %78.5 %45.6 %72.1 %
Ekonomicko-správní fakulta30.1 %51.1 %56.0 %36.1 %39.8 %
Univerzita Palackého v Olomouci62.9 %67.6 %78.8 %37.7 %65.8 %
Lékařská fakulta78.9 %37.4 %64.5 %
Fakulta zdravotnických věd85.9 %73.4 %21.1 %91.1 %
Filozofická fakulta67.8 %87.0 %76.9 %37.4 %69.5 %
Právnická fakulta80.4 %65.4 %81.3 %24.4 %68.1 %
Cyrilometodějská teologická fakulta54.4 %49.3 %56.0 %29.2 %52.9 %
Přírodovědecká fakulta44.3 %18.2 %84.7 %50.7 %54.8 %
Pedagogická fakulta79.9 %69.1 %86.2 %31.3 %76.3 %
Fakulta tělesné kultury53.2 %34.8 %70.4 %31.5 %54.3 %
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno62.2 %79.6 %100.3 %47.4 %74.9 %
Fakulta veterinárního lékařství83.5 %55.2 %80.0 %
Fakulta veterinární hygieny a ekologie62.2 %45.0 %100.3 %47.0 %62.4 %
Farmaceutická fakulta99.0 %35.7 %92.3 %
Ostravská univerzita v Ostravě60.7 %41.1 %72.9 %34.5 %60.7 %
Lékařská fakulta83.5 %78.2 %5.6 %75.8 %
Fakulta sociálních studií78.6 %70.4 %21.2 %86.5 %
Filozofická fakulta51.9 %35.1 %62.2 %43.2 %52.8 %
Přírodovědecká fakulta43.6 %41.4 %74.0 %36.5 %50.3 %
Pedagogická fakulta66.7 %39.0 %79.0 %30.1 %62.6 %
Fakulta umění85.2 %85.3 %87.4 %
Univerzita Hradec Králové64.5 %66.5 %68.8 %33.0 %65.2 %
Pedagogická fakulta59.3 %70.2 %64.3 %29.2 %62.1 %
Fakulta informatiky a managementu60.3 %53.5 %74.7 %31.9 %60.9 %
Filozofická fakulta47.8 %44.7 %31.4 %46.8 %
Slezská univerzita v Opavě49.3 %44.4 %66.2 %25.5 %52.3 %
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě33.9 %49.1 %60.9 %20.3 %38.4 %
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné41.8 %5.5 %65.3 %27.0 %47.7 %
studenti nezařazeni pod fakultu28.5 %43.8 %50.0 %60.0 %32.3 %
České vysoké učení technické v Praze45.9 %62.0 %84.0 %35.4 %56.9 %
Fakulta stavební68.8 %13.9 %96.7 %36.9 %77.2 %
Fakulta strojní32.7 %83.2 %35.2 %46.1 %
Fakulta elektrotechnická36.6 %10.1 %76.3 %38.0 %47.5 %
Fakulta informačních technologií38.4 %59.9 %43.5 %44.3 %
Fakulta dopravní49.1 %10.0 %80.8 %30.8 %57.9 %
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská25.6 %6.7 %87.6 %38.8 %36.8 %
Fakulta architektury68.1 %36.4 %91.1 %31.0 %74.2 %
Fakulta biomedicínského inženýrství53.3 %69.0 %10.1 %56.6 %
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze38.2 %87.3 %43.2 %51.0 %
Fakulta chemické technologie37.3 %90.7 %47.9 %51.3 %
Fakulta technologie ochrany prostředí32.0 %83.3 %40.1 %48.0 %
Fakulta potravinářské a biochemické technologie33.7 %86.5 %41.5 %47.3 %
Fakulta chemicko-inženýrská50.7 %84.9 %42.7 %59.0 %
Západočeská univerzita v Plzni49.3 %58.3 %71.2 %30.5 %54.2 %
Fakulta strojní23.3 %70.2 %30.7 %32.1 %
Fakulta elektrotechnická41.9 %2.8 %82.2 %36.2 %53.8 %
Fakulta zdravotnických studií88.5 %86.0 %88.4 %
Fakulta právnická69.7 %63.9 %21.5 %63.1 %
Fakulta filozofická53.1 %72.2 %30.3 %56.6 %
Fakulta pedagogická59.4 %55.2 %72.9 %27.3 %60.6 %
Fakulta ekonomická50.7 %33.3 %61.9 %23.7 %53.0 %
Fakulta aplikovaných věd29.9 %2.6 %65.9 %32.4 %39.0 %
Technická univerzita v Liberci46.2 %37.4 %66.4 %29.3 %48.4 %
Fakulta strojní20.4 %36.8 %49.4 %28.6 %25.7 %
Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií44.9 %6.7 %75.6 %33.1 %52.2 %
Ekonomická fakulta63.5 %91.1 %74.9 %30.1 %67.4 %
Fakulta textilní51.1 %28.4 %53.8 %23.4 %49.3 %
Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická52.6 %37.4 %64.2 %55.6 %48.7 %
Fakulta umění a architektury86.8 %47.1 %81.5 %83.4 %
Univerzita Pardubice41.2 %28.1 %69.8 %39.3 %47.8 %
Fakulta restaurování91.9 %74.6 %85.1 %
Fakulta filozofická61.7 %53.1 %72.5 %21.6 %62.9 %
Fakulta chemicko-technologická38.5 %81.8 %45.8 %47.6 %
Fakulta ekonomicko-správní39.9 %22.2 %59.5 %41.4 %45.6 %
Dopravní fakulta Jana Pernera28.1 %11.1 %72.7 %36.3 %39.3 %
Fakulta zdravotnických studií69.4 %78.1 %42.1 %71.2 %
Fakulta elektrotechniky a informatiky32.0 %66.5 %9.1 %38.1 %
Vysoké učení technické v Brně55.0 %12.4 %83.2 %35.9 %63.5 %
Fakulta stavební52.7 %20.4 %87.4 %41.0 %62.1 %
Fakulta strojního inženýrství49.6 %8.5 %85.2 %38.8 %59.4 %
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií51.5 %83.1 %31.3 %61.0 %
Fakulta informačních technologií53.1 %65.9 %23.7 %55.8 %
Fakulta chemická37.0 %84.0 %44.4 %51.2 %
Fakulta architektury92.7 %94.6 %51.4 %89.6 %
Fakulta výtvarných umění93.2 %87.4 %58.3 %88.3 %
Fakulta podnikatelská80.2 %81.7 %23.5 %79.2 %
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava45.9 %9.4 %78.1 %36.4 %55.4 %
Fakulta stavební32.1 %86.4 %40.5 %44.3 %
Fakulta bezpečnostního inženýrství40.0 %16.7 %79.7 %36.4 %51.8 %
Fakulta strojní42.6 %82.5 %36.8 %53.5 %
Fakulta elektrotechniky a informatiky41.9 %65.3 %22.8 %47.4 %
Hornicko-geologická fakulta50.9 %25.9 %85.0 %55.0 %61.8 %
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství37.6 %81.8 %79.9 %36.8 %50.5 %
Ekonomická fakulta57.4 %6.0 %76.1 %29.5 %63.3 %
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně63.9 %81.3 %35.1 %69.2 %
Fakulta technologická32.9 %72.7 %43.1 %45.2 %
Fakulta managementu a ekonomiky59.6 %80.7 %39.4 %67.5 %
Fakulta multimediálních komunikací86.9 %87.5 %25.0 %87.1 %
Fakulta aplikované informatiky44.8 %84.2 %17.5 %58.8 %
Fakulta humanitních studií79.1 %86.6 %81.3 %
Vysoká škola ekonomická v Praze68.0 %62.6 %76.0 %27.3 %69.6 %
Fakulta financí a účetnictví75.1 %15.9 %79.9 %31.6 %74.6 %
Fakulta mezinárodních vztahů86.5 %77.7 %78.3 %26.1 %80.5 %
Fakulta podnikohospodářská87.7 %75.3 %39.7 %79.1 %
Fakulta informatiky a statistiky52.4 %76.8 %76.8 %24.0 %59.0 %
Národohospodářská fakulta45.5 %58.4 %68.2 %15.8 %51.5 %
Fakulta managementu v Jindřichůvě Hradci47.0 %50.0 %70.7 %27.1 %58.2 %
Česká zemědělská univerzita v Praze51.9 %35.1 %73.2 %35.1 %59.0 %
Provozně ekonomická fakulta67.8 %56.2 %75.3 %34.1 %70.5 %
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů45.1 %70.0 %58.2 %53.2 %
Technická fakulta33.9 %85.5 %40.1 %46.5 %
Fakulta lesnická a dřevařská30.8 %54.3 %27.2 %36.2 %
Fakulta životního prostředí42.1 %71.0 %25.5 %52.0 %
Mendelova univerzita v Brně57.6 %20.9 %80.1 %36.9 %63.1 %
Provozně ekonomická fakulta59.2 %66.4 %29.0 %60.4 %
Agronomická fakulta54.6 %39.3 %96.6 %39.3 %66.3 %
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií77.5 %70.6 %76.2 %
Lesnická a dřevařská fakulta50.0 %1.6 %84.0 %41.3 %59.6 %
Zahradnická fakulta52.0 %85.3 %34.9 %61.2 %
Akademie múzických umění v Praze88.4 %81.0 %75.7 %51.6 %79.2 %
Hudební a taneční fakulta90.7 %89.3 %61.3 %87.6 %
Divadelní fakulta93.7 %81.7 %79.3 %45.6 %80.1 %
Filmová a televizní fakulta82.2 %56.3 %43.9 %67.5 %
Akademie výtvarných umění v Praze87.71 %47.62 %82.8 %
Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze89.7 %83.9 %69.8 %40.5 %79.3 %
Janáčkova akademie múzických umění v Brně80.5 %60.3 %84.1 %34.5 %74.9 %
Hudební fakulta81.3 %93.4 %81.8 %
Divadelní fakulta79.1 %65.3 %73.4 %16.9 %68.0 %
Vysoká škola polytechnická Jihlava54.3 %54.3 %
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích38.9 %38.9 %
Vysoká škola Bakalařské
studium
Magisterské
studium
Navazujicí
Mgr. studium
Doktorské
studium
Celková
úspěšnost
Bankovní institut vysoká škola, a.s.61.5 %77.5 %66.2 %
Evropský polytechnický institut, s.r.o.55.9 %55.9 %
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.61.7 %78.7 %66.4 %
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.74.4 %83.1 %45.5 %78.5 %
Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.66.9 %66.9 %
International ART CAMPUS Prague, s.r.o.51.7 %69.1 %75.5 %58.2 %
Vysoká škola podnikání, a.s.91.4 %93.0 %91.8 %
Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.25.2 %25.2 %
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.22.1 %29.3 %22.9 %
University of New York in Prague, s.r.o.52.9 %52.9 %
Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.37.7 %37.7 %
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.62.8 %82.0 %70.8 %
Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o.78.9 %78.9 %
Rašínova vysoká škola, s. r. o. Brno79.1 %67.5 %75.1 %
Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o.76.2 %76.2 %
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s.74.4 %64.1 %71.6 %
Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol s.r.o.75.4 %75.4 %
Newton College, a.s.78.6 %78.6 %
Vysoká škola logistiky, o.p.s.76.6 %82.5 %78.4 %
B.I.B.S., a.s.29.7 %29.7 %
Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o.65.7 %74.8 %69.3 %
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.74.5 %80.2 %76.1 %
AKADEMIE STING, o.p.s.80.6 %85.8 %83.2 %
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.73.8 %78.3 %12.2 %75.4 %
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s.r.o.95.0 %92.0 %72.5 %93.7 %
Anglo-americká vysoká škola, o.p.s.21.0 %38.2 %22.8 %
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.98.4 %92.9 %95.3 %
Západomoravská vysoká škola Třebíč86.6 %86.6 %
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo62.6 %62.6 %
Moravská vysoká škola Olomouc66.9 %66.9 %
CEVRO institut, o.p.s.56.9 %73.3 %64.1 %
Unicorn College s.r.o.26.0 %26.0 %
Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.67.9 %67.9 %
Vysoká škola sociálně správní, institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s.71.2 %71.2 %
AKCENT College s.r.o.42.7 %42.7 %
Archip s.r.o.95.2 %95.2 %
"–" Nedostupná data pro daný typ studia

Metodika: Hodnoty jsou spočítány na základě poměru studentů přijatých ke studiu a absolventů v odpovidájícím roce (tedy např: přijatí k Bc. studiu v roce 2010/absolventi v roce 2013). Výsledky jsou zprůměrovány z hodnost za posledních 5 let.

Zdroj dat: Sdružené informace matrik studentů, MŠMT ČR