Rok 2018 a pojistné podvody v Česku

Rok 2018 a pojistné podvody v Česku

Pojištění jistě vnáší do našich životů pocit klidu a jistoty (od toho se mu také říká pojištění). Zároveň ale vidina bezpracného obohacení láká různé nepoctivce. A i jim musí tuzemské pojišťovny přizpůsobovat své nástroje a svá opatření.

Jeden rozdíl je z nedávno zveřejněných čísel České asociace pojišťoven za rok 2018 jasný: Výše škod způsobených pojišťovacími podvody rostla loni rychleji, než tomu bylo v předchozích letech, zatímco celkový počet odhalených podvodů výrazně klesl. Největší propad odhalených podvodů se týká pojištění vozidel a osob, naopak odhalené podvody v oblasti pojištění majetku zůstaly zhruba na stejné úrovni. Právě v této kategorii se zpravidla jedná o nejvyšší škody, což spolu s tím, že v kategorii pojištění vozidel a pojištění osob vzrostla průměrná výše škody na jeden podvod téměř na dvojnásobek, vysvětluje i nárůst celkové hodnoty. Za vyšší celkovou hodnotou škody stojí i neustálé vylepšování systémů jednotlivých pojišťoven pro detekci podvodů.

V rámci zajištění co nejefektivnějšího fungování systémů detekujících podezřelé události sahá stále více pojišťoven nejen k jejich externímu vývoji, ale také k outsourcingu jejich provozování. Například v USA byla v roce 2018 už téměř třetina systémů pojišťoven vyvíjena i provozována třetí stranou. Důvodem může být jak vyšší kvalita, kterou nabídne specializovaná IT firma ve srovnání s „inhouse” řešením, tak nedostatek lidí s potřebnou kvalifikací na straně pojišťoven.

Miroslav Kvapil, generální ředitel Servodata a.s.

Mezi lety 2017 a 2018 vzrostly celkové škody způsobené pojistnými podvody zhruba o 68 milionů korun (jedná se tedy o podvody, které pojišťovny odhalily) na částku blížící se 1,3 mld. korun. Celých 65 % této částky pak připadá na podvody v kategorii pojištění majetku a odpovědnosti, což tvoří výrazný rozdíl oproti situaci zhruba před deseti lety. V roce 2008 tato kategorie tvořila jen něco málo přes 30 % odhalených podvodů. Naopak podíl podvodů týkajících se pojištění vozidel klest za stejnou dobu z 63 na pouhých 20 %. Podíl podvodů u pojištění osob za stejnou dobu vzrostl z cca 6 % na 14 %, svůj peak ale měl okolo roku 2013, kdy tato kategorie tvořila přes 20 % procent celkových škod způsobených pojistnými podvody.

Celková škoda způsobená pojistnými podvody roste, i když počty odhalených podvodů klesly.

Z dat, které má k dispozici pojišťovna Allianz, je patrný stejný trend, tedy pokles počtu šetřených případů a zároveň nárůst celkové škody způsobené pojistnými podvody. Tento rozdíl je nejmarkantnější v Moravskoslezském kraji, kde byla celková odhalená škoda za rok 2018 více než čtyřnásobná, zatímco počet šetřených případů poklesl zhruba o 7 %. Téměř na dvojnásobek pak vzrostla u Allianz odhalená škoda v Praze a v Karlovarském kraji.

Nejvyšší celkovou škodu zaznamenali v roce 2018 u Allianz po Praze právě v Moravskoslezském kraji, na který také připadá nejvyšší průměrná škoda na jeden podvod. U tohoto ukazatele je v závěsu kraj Vysočina, na dalších místech pak Praha a Ústecký kraj.

IT technologie jsou dnes pro pojišťovny standardem

S rozvojem technologií a většími možnostmi zpracování a využití Big Data rozvíjí většina pojišťoven automatizované systémy detekující podezřelé chování při nahlašování škodné události. Jádrem těchto takzvaných prediktivních analýz jsou specificky budované databáze, ve kterých systémy samy vyhledávají data o pojistné události.

V průměru 60 až 70 % času stráví vyšetřovatel shromažďováním dat o nahlašovateli pojistné události. Strojové učení umožňuje systémům jako je SAS Fraud Management automaticky hledat a opakovaně analyzovat data, vyhledávat v databázích nebo sbírat data třetích stran bez lidského zásahu. Čas potřebný na rozhodnutí v každém případě se tím zkracuje o 20 až 30 procent.

Zuzana Lhotáková, marketingová manažerka SAS Institute ČR

Kromě kvalitní interní databáze, většího počtu kontrol nebo důkladného školení personálu je jedním z pilířů těchto systémů i centralizace a sdílení informací napříč oborem, případně se správními úřady v případě vážnějších případů. Výměna informací posiluje preventivní působení detekčních systémů, kdy je rizikové chování odhaleno už při vstupu do pojištění.

Odhalování pojistných podvodů má i významný ekonomický dopad na pojišťovny v České republice. Pojišťovny vyplácejí ročně v neživotním pojištění škody ve výši 30-40 mld. Kč (po zohlednění podílu zajišťoven). Jelikož marže u některých pojištění poklesly jen na jednotky procent pojistného, odhalené i neodhalené pojistné podvody v řádu nízkých jednotek mld. Kč mohou rozhodnout i o zisku nebo ztrátě celé produktové řady. Pojišťovny, které budou úspěšnější v odhalování podvodů než jejich konkurenti, získají hned dvojí výhodu: ušetří na podvodných škodách a navíc odradí podvodníky, kteří to raději zkusí jinde. I proto očekávám pokračující investice pojišťoven do detekce a prevence pojistných podvodů.

Karel Veselý, ředitel poradenských služeb pro pojišťovnictví Deloitte

Mohlo by vás zajímat