Pojistné podvody po česku

Pojistné podvody po česku

Odhalených pojistných podvodů přibývá pomaleji, mění se ale oblasti, kde to Češi nejčastěji „zkoušejí”.

Jisté je v našich životech jen máloco, a proto na světě existuje pojištění. Jisté je ale naopak to, že pokud se někde objeví prostor k podvodům, vždycky se najdou tací, kteří se ho pokusí využít. Příležitostí pro pojistné podvody je celá řada, šejdířům v téhle oblasti ale pomalu začíná pšenka odkvétat. Alespoň to ukazují data z naší analýzy.

Pojistný podvod každých 33 minut

Počty odhalených pojistných podvodů zůstaly v meziročním srovnání mezi lety 2015 a 2016 velmi podobné, stejně tak i u prokázané škody došlo jen k nepatrnému nárůstu. Co se ale mění, jsou druhy pojištění, ve kterých se nepoctivci o neoprávněný zisk nejčastěji pokoušejí. Dobře vidět je to třeba na pojištění motorových vozidel.

Pojišťovny musely v Česku během roku 2016 řešit více než 16 tisíc podezřelých pojistných událostí, což znamená, že nové prověřování začalo zhruba každých 33 minut. Pojistným podvodem se u nás podle zákona rozumí nejen úmyslné vyvolání pojistné události nebo záměrné zvyšování způsobené škody, ale také uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů při uzavírání smlouvy nebo vyřizování pojistné události. Pokud výše škody přesáhne 5 milionů korun, hrozí pachateli 5 až 10 let odnětí svobody.

Nárůst odhalených případů kopíruje aktivitu pojišťoven, které sofistikované systémy nejprve nasadily a vyzkoušely v pojištění vozidel a nyní je rozšiřují i do ostatních oblastí. Systémy zpracovávající informace ze všech interních dat (úpis, historie likvidací atp.) i řady externích dat (SVIPO, CEBIA, policie, sociální sítě) a schopné vyhledávat komplexní sítě vztahů mezi zúčastněnými osobami už zároveň dokáží úspěšně zacílit i podvody prováděné organizovanými skupinami. To zahrnuje např. spolupachatele z řad prodejců pojištění, lékařů, autoservisů a dalších.

Karel Veselý, ředitel poradenských služeb pro pojišťovnictví, Deloitte

Počet nahlášených událostí, které pojišťovny začaly prověřovat jako podezřelé, se mezi lety 2015 a 2016 zvýšil pouze nepatrně, z 15 743 na 16 043, tedy o 1,9 %.V dlouhodobějším srovnání se ale jedná o výrazný nárůst. Až do roku 2012 se totiž počty šetřených podezřelých událostí pohybovaly kolem 5 až 6 tisíc případů za rok. V roce 2013 jejich počet poprvé přesáhl 10 tisíc, v roce 2015 pak vzrostl na zmiňovaných více než 15 tisíc případů.

Přibývá podvodníků? Spíše pojišťovny mají lepší technologie

Ačkoli se počet případů oproti roku 2010 ztrojnásobil. Zákonitě to nemusí znamenat, že je v Česku více podvodníků, kteří se o neoprávněné obohacení pokoušejí častěji. Tento nárůst lze přičítat spíše rostoucí míře využití sofistikovaných nástrojů pro detekci potenciálních rizik ze strany pojišťoven.

Ani oblasti, ve kterých k pojistným podvodům nejčastěji docházelo, se mezi lety 2015 a 2016 výrazněji nezměnily. Větší část tvořily podvody v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti (16 % oproti 14 % v předchozím roce), mírně se naopak snížil podíl podvodů u pojištění vozidel (36 % oproti 38 %).

Nejostřeji v posledních letech rostou počty podvodů u životního a úrazového pojištění. Dnes již představují polovinu odhalených případů, přitom co do počtu uzavřených smluv tvoří jen asi čtvrtinu.

Karel Veselý, ředitel poradenských služeb pro pojišťovnictví, Deloitte

Také pojistné podvody podléhají „sezónním trendům”.

I pojistné podvody podléhají jisté „sezónnosti”. Demonstruje to třeba nárůst jejich počtu mezi lety 2012 a 2013 způsobený povodněmi v prvním jmenovaném roce, stejně jako výrazně vyšší procento pojistných podvodů v oblasti pojištění majetku, které následovalo právě po zmiňovaných povodních.

Zhruba před deseti lety pojistným podvodům dominovaly události v oblasti pojištění vozidel. Ještě v roce 2007 se vozidel týkaly téměř tři čtvrtiny šetřených případů, do roku 2013 už podíl tohoto typu na celkovém počtu klesl na dvě třetiny. K výrazné změně pak dochází v posledních dvou letech - v roce 2016 už se podvody týkaly pojištění vozidel jen ve zmiňovaných 36 % případů a téměř polovinu celkového počtu tvořily šetřené pojistné v oblasti pojištění osob.

Roste počet podvodů u pojištění majetku a zejména pak u pojištění odpovědnosti.

K nejvyššímu meziročnímu nárůstu co do počtu prošetřovaných událostí došlo mezi lety 2015 a 2016 u pojištění majetku a odpovědnosti (2 599 oproti 2 133 případů). Největší zásluhu na tom nese pojištění odpovědnosti, kde se v roce 2016 prověřovalo o 58 % podvodů více než o rok dříve.

Segmentem, kde se podle dat České asociace pojišťoven prověřuje (a zároveň i odhaluje) největší počet pojistných podvodů v oblasti pojištění osob, je úrazové pojištění (73% podíl na všech prověřovaných pojistných událostech u pojištění osob), dále pak životní pojištění (18% podíl) a pojištění nemoci (6% podíl).

O kolik peněz by pojišťovny přišly, pokud by se detekci pojistných podvodů nevěnovaly? Ani výše prokázané škody u podvodů mezi lety 2015 a 2016 výrazněji nenarostla, ve srovnání s rokem 2008 je v dnešní době ale dvojnásobná. V roce 2016 představovala souhrnná hodnota podezřelých pojistných událostí téměř 1,22 miliardy korun, zhruba o 10 milionů korun více než v roce 2015.

Celková prokázaná škoda roste v případě pojistných podvodů pomaleji než jejich samotný počet.V roce 2012 se pohybovala na hodnotě 1,06 miliardy korun a výrazněji se nezvýšila ani po velkých povodních ve stejném roce.

Rostou počty podvodů u povinného ručení

Zajímavé přesuny je možné zaznamenat i v rámci jednotlivých druhů pojištění. U vozidel se těžiště prověřovaných podezřelých událostí v posledních letech přesunulo od havarijního pojištění k povinnému ručení. Havarijní pojištění ještě v roce 2010 tvořilo 63 % všech případů, v roce 2016 už to bylo jen 40 %. Povinné ručení se na podvodech v roce 2010 podílelo 37 %, o šest let později už to bylo 60 %.

Havarijní pojištění ještě v roce 2010 tvořilo 63 % všech případů, v roce 2016 už to bylo jen 40 %. Povinné ručení se na podvodech v roce 2010 podílelo 37 %, o šest let později už to bylo 60 %.

Zuzana Lhotáková, marketingová manažerka SAS Institute ČR

Právě u povinného ručení je pak výrazně více prověřovaných událostí spojených se škodami na zdraví. Jde sice řádově o stovky případů (v roce 2016 přesně 300 prověřovaných pojistných událostí), které se na celém segmentu prověřovaných pojistných událostí podílejí jen 5 %, na druhou stranu ale - vzhledem k velmi vysoké průměrné výši prokázaného podvodu (cca 2 mil. Kč) - představují škody na zdraví více než 40 % celkové odhalené částky u pojistných podvodů v rámci celého segmentu pojištění vozidel.

Největší škody vznikají v Praze

Malá zajímavost: Zajímá vás, jak je na tom Česko ve srovnání jednotlivých krajů? Data o tom má třeba největší pojišťovna v ČR - Česká pojišťovna - a ukazuje se, že nejlákavějším je pro nepoctivce anonymní prostředí našeho hlavního města. Česká pojišťovna odhalila v roce 2016 pojistné podvody v souhrnné výši více než 465 milionů korun (zhruba o 1,5 milionu více než o rok dříve), pojistné události v Praze pak tvořily téměř 44 % této částky (přes 204 milionů korun).

K největšímu nárůstu došlo v Plzeňském kraji, kde byla škoda vyšší o téměř 10 milionů korun (32,7 oproti 23 milionům v roce 2015). Pokud se ale pohybujeme v řádu desetimilionů, dokáže takovéto meziroční srovnání ovlivnit i jeden úspěšně odhalený případ. Tak tomu bylo právě na Plzeňsku, kde byl v roce 2016 odhalena velká kauza v oblasti majetkového pojištění podnikatelů.

Mohlo by vás zajímat