Kdo se vám v Česku podívá na zoubek?

Aneb kolik obyvatel u nás připadá na jednoho zubního lékaře a jaká je věková struktura českých zubařů?

Všichni se jich bojí, ale všichni je chtějí. Jejich hledání je často utrpením, ve chvíli, kdy je najdeme, se ale děsíme dalšího setkání. Zubní lékaři. Jak jsme na tom v Česku se zajištěním zubní péče? Kde zubních lékařů přibývá a kde se jich naopak nedostává? A hlavně, jaká je věková struktura naší zubařské obce? Podívejte se na statistiky Česka v datech, do problému jsme se tentokrát zavrtali opravdu hluboko.

Kdo se vám v Česku podívá na zoubek?

Zubaři stárnou pomaleji než ostatní lékaři, přesto je mladých stále méně

Velkým problémem České republiky je stárnutí lékařů. To se v současnosti týká nejvíce praktických lékařů pro děti i dospělé, zejména mimo velká města. Zubní lékaři sice vycházejí ze srovnání s dalšími lékaři vcelku pozitivně, i jejich průměrný věk se ale ve většině českých a moravských okresů pohybuje mezi 50 a 53 lety.

Nejhůře jsou na tom v tomto ohledu na Děčínsku a Českolipsku, kde se průměrný věk zubního lékaře pohybuje kolem 57 let. Naopak nejlépe vychází jižní Morava – na Břeclavsku je průměrnému zubaři jen něco málo přes 44 let.

Na jižní Moravě bychom našli i nejvíce mladých zubařů (tj. těch, kterým je méně než 30 let). V okresech Brno-město a Břeclav je to celých 19 % (nejvíc v republice), v okrese Uherské Hradiště 16 %. Velké množství zubních lékařů v nejmladší věkové skupině najdou pacienti i na Jihlavsku nebo na Opavsku. Ve všech těchto regionech navíc zubaři od roku 2003 výrazně omládli. Třeba na Břeclavsku byste před deseti lety našli jen 2 % zubních lékařů pod 30 let.

Naopak nejvíce zubních lékařů v nejstarší věkové skupině (tj. nad 70 let) je v současnosti na Rokycansku a Písecku (celých 10 %), dále pak na Lounsku, Jablonecku a Orlickoústecku (9 %).

Plzeň - metropole zubařů

Počet obyvatel města či okresu připadajících na jednoho zubního lékaře je jednou z mála statistik, kde vyhrává nejnižší číslo. Šampiónem by se v rámci České republiky stala Plzeň, kde na jednoho zubaře připadá 788 pacientů. Pod tisícovku lidí na jednoho zubního lékaře se pak dostanou ještě v Praze, Brně a Hradci Králové. Naopak vůbec nejvíce potenciálních pacientů připadá na jednoho zubaře ve středních Čechách (okolí Prahy a okresy Mělník a Nymburk), dále pak na Prachaticku a Strakonicku, v okolí Plzně (Rokycany a Plzeň-sever) a Brna (Brno-venkov).

„Zubaři mají z ekonomického hlediska ojedinělé postavení, neboť ze všech lékařských profesí nejméně závisí na příjmu od zdravotních pojišťoven. Spoluúčast pacientů na úhradě péče u zubaře je dnes téměř samozřejmostí, a to ve vyšších částkách. Přesto zubařů stále není dost a v některých okresech poptávka daleko přesahuje nabídku,“ říká Filip Vrubel, který vede multidisciplinární farmaceutický tým v Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Interaktivní mapa zobrazuje v jednotlivých okresech srovnání počtu zubařů v letech 2003 a 2013, jejich věkovou strukturu a zároveň počet pacientů, kterým by měli poskytovat péči.

„Nedostatek zubních lékařů je dlouhodobě diskutované téma, i když v poslední době problémem není jejich malý počet, ale spíše nerovnoměrné rozmístění. Velká města nedostatek zubních lékařů postihuje méně. Důvodem je, že se mnozí absolventi po ukončení studia nevracejí do domovských regionů a zůstávají ve městech, ve kterých studovali, nebo hledají uplatnění v místech s větší koncentrací obyvatelstva,” komentuje situaci prezident České stomatologické komory MUDr. Pavel Chrz.

Morava v zelených číslech, Čechy způli v červených

Jelikož nás zajímal i vývoj počtu zubních lékařů v ČR, podívali jsme se na změny, které proběhly za posledních deset let (resp. od roku 2003 do roku 2013, ke kterému známe zatím poslední kompletní data). Zatímco na východě republiky se toto číslo téměř bez výjimky snižovalo (tzn., že na jednoho zubaře připadá méně pacientů než před deseti lety), v západní části Česka se v necelé polovině okresů zvýšilo. Množství pacientů na jednoho zubního lékaře narostlo o téměř 30 % na Praze-východ, o celých 36 % na Praze-západ a o více než 31 % na Rokycansku.

Zatímco ale v posledním zmiňovaném regionu ubylo zubních lékařů (o 20 %), v okolí Prahy lékařů přibylo a zvýšení počtu pacientů na zubaře jde tak spíše na úkor stále populárnějšího stěhování lidí z metropole do jejího okolí.

„Vysoké školy reagovaly na hrozící nedostatek zubních lékařů mírným zvýšením počtu studentů přijímaných ke studiu zubního lékařství a podle aktuálních prognóz by za cca pět let měla být situace skoro vyřešena. Skoro, protože jak jsem již výše zmínil, problém je nyní spíše v tom, že zubní lékaři nejsou po republice rozvrstveni rovnoměrně,” dodává MUDr. Pavel Chrz.

Zdroj: Zdravotní statistiky ÚZIS, ročenky jednotlivých VŠ

Mohlo by vás zajímat